SEO

SEO (Search Engine Optimization) là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho Website , SEO không phải là việc đơn giản , Chúng ta hãy tìm hiểu về thuật ngữ SEO để hiểu rõ hơn về các nội dung và công việc cụ thể của việc làm SEO .