Seeding , Seeder là gì ?

Chúng ta thường nghe nhiều về seeding , seeder mà không biết nó là gì? và ý nghĩa của nó