Icon facebook emoji đẹp nhất 2016

Icon Facebook

Cập nhật danh sách icon Facebook mới nhất kể từ thời điểm tháng 11-2016 . Với hơn 1000 icon khác nhau sinh động để các bạn tha hồ cập nhật những status ấn tượng trên Facebook news feed.

Ngoài ra đây cũng là kho Icon Facebook vô cùng lớn , phong phú và đa dạng , được cập nhật thường xuyên để giúp cho các nhà chạy quảng cáo làm phong phú hơn cho bài viết của mình khi chạy quảng cáo trên Facebook.

icon-facebook

Theo thống kê từ bộ phận Facebook support thì những bài viết có sử dụng các icon Facebook cho tỉ lệ tương tác cao gấp 5 lần những bài viết bình thường tức là vào khoảng 500%.

Hưỡng dẫn sử dụng

Việc sử dụng những icon Facebook này hết sức đơn giản .

B1 – Bạn click chuột hoặc bôi đen icon mà mình thích

B2 – Nhấn Ctrl + C (Copy) hoặc click chuột PHẢI và chọn “sao chép” (copy)

B3 – Qua Facebook phần viết status hoặc comment và Nhấn Ctrl + V hoặc click chuột phải và chọn Dán (Paste)

Như vậy là chúng ta có thể sử dụng được những icon này một các đơn giản.

icon-facebook-dong-vat icon-facebook-hinh-nguoi icon-facebook-trai-tim

I – Icon Facebook (ASCII và Unicode)

Đây là dạng icon sử dụng những ký tự ASCII và chúng được sử dụng khá phổ biến trong các tài liệu, sách vở , trên các ngôn ngữ website …
(Cập nhật mới nhất 11/2016)

II – Icon Facebook được dùng phổ biến nhất

Tiếp tục với bộ icon được dùng phổ biến nhất hiện nay trên facebook. Để sử dụng bộ icon này rất đơn giản

B1 – Chọn icon thích hợp

B2 – Copy icon ở cột [CODE] và dán vào nơi mình cần sử dụng là xong.

Icon Name Code
Airplane symbol Airplane  ✈
Sailboat symbol Sailboat  ⛵
Speedboat emoji for Facebook Speedboat ?
Ship symbol Ship ?
Train symbol Train ?
High-speed train emoji Speed train  ?
Station emoji Station  ?
Tram car emoticon Tram  ?
Fire truck emoji Fire truck  ?
Ambulance symbol Ambulance  ?
Police car emoji Police  ?
Taxi symbol Taxi  ?
Facebook truck symbol Truck  ?
Automobile symbol Blue car  ?
Car symbol Red car  ?
Bus symbol Bus  ?
Facebook bus stop symbol Bus stop  ?
Ticket symbol Ticket  ?
Traffic lights symbol Traffic light  ?
Bicycle symbol Bicycle  ?
Rocket emoji Rocket  ?
Fuel pump emoji Fuel pump  ⛽
Fountain for Facebook status Fountain  ⛲
Tent symbol Tent  ⛺
House symbol House  ?
House emoji with garden Countryside  ?
Hotel symbol Hotel ?
Love hotel Love hotel  ?
School symbol School  ?
Office building Office  ?
Department store symbol Mall  ?
Convenience store Store  ?
Bank symbol Bank  ?
Factory symbol Factory  ?
Hospital for Facebook Hospital  ?
Church symbol Church  ⛪
Wedding symbol Wedding  ?
Japanese castle emoji Japan style  ?
Japanese emoji symbol Building  ?
Castle Castle  ?
Statue of liberty emoji Statue of L.  ?
Tower in Tokyo Tower  ?
Ferris wheel symbol Ferris wheel  ?
Roller coaster - Facebook Emoji Roller c.  ?
Mount Fuji Núi Phú Sĩ  ?
Sunrise icon Sunrise  ?
Dawn emoticon Dawn  ?
Sunset Sunset  ?
Dusk Dusk  ?
Night with stars Starry night  ?
Rainbow symbol Rainbow  ?
Trident symbol Trident  ?
Gem Emoji Gem stone  ?
Diamond Emoji Diamond  ?
Orange diamond symbol Orange jewel  ?
Blue diamond for Facebook Blue jewel  ?
Light bulb on Light bulb  ?
Hammer symbol Hammer  ?
Paint palette Palette  ?
Barber pole Barber pole  ?
ATM symbol ATM  ?
Yen Emoji Yen  ?
Dollar sign Dollar bill  ?
Dollar symbol for Facebook Dollar sig  ?
Money bag Money bag  ?
Cigarette symbol Cigarette  ?
Bomb symbol Bomb  ?
Revolver emoticon Pistol  ?
Pill - Facebook symbol Pill  ?
Syringe Syringe  ?
Toilet symbol for Facebook Toilet  ?
Bath symbol Bath  ?
Icon Name Code
Soccer symbol Soccer ball  ⚽
Baseball symbol Baseball  ⚾
Basketball on Facebook Basketball ?
Football symbol Football ️⚽
Tennis Emoji Tennis ball ️⚾
8-ball 8-ball ️?
Target symbols Bullseye  ️?
Golf symbol Golf hole  ⛳
Skiing symbol Skis  ?
Crossed flags for Facebook Flags  ?
Finnish line Finnish  ?
Trophy symbol Trophy  ️?
Facebook bikini Bikini  ?
High heels High heels  ?
Sandals for women Sandal  ?
Boots Emoji Boots  ?
Dress symbol Dress  ?
Hat for women Womans hat  ?
Crown for Facebook Crown  ?
Lipstick symbol Lipstick  ?
Facebook ring Ring  ?
Handbag Handbag  ?
Briefcase symbol Briefcase  ?
Shirt icon for Facebook T-shirt ?
Tie symbol Tie  ?
High hat for Facebook Top hat  ?
Ribbon symbol Ribbon  ?
FB Kimono Kimono  ?
Umbrella symbol for FB Umbrella  ?
Rain droplet icon for Facebook Droplet  ?
Watermelon Watermelon  ?
Aubergine Eggplant  ?
Tomato Tomato  ?
Bottle symbol Bottle  ?
Beer for Facebook Clinking  ?
Food plate Food pot  ?
Cup of tea Teacup  ?
Sushi Sushi  ?
Cooking symbol Cooking  ?
Spaghetti symbol Spaghetti  ?
Shortcake Cake  ?
Shaved ice symbol Shaved ice  ?
Ice cream symbol Ice cream  ?
Frying pan for Facebook Frying pan  ?
French fries on Facebook French fries  ?
Fork and knife symbols Utensils  ?
Bread loaf Bread  ?
School satchel School bag  ?
Magifying glass Magifying  ?
Book symbol Open book  ?
Memo sign for Facebook Memo  ?
Postbox symbol Postbox  ?
Mailbox Mailbox  ?
Raised flag mailbox Full mailbox  ?
Envelope symbol Envelope  ✉
Mail envelope Sending mail  ?
Incoming mail symbol Incoming  ?
Scissors for Facebook Scissors  ✂
Loudspeaker Loudspeaker  ?
Speaker symbol Speaker  ?
Telephone symbol Telephone  ☎
Fax symbol Fax  ?
Radio icon Radio  ?
How make camera icon on Facebook Camera  ?
FB movie camera Movie cam.  ?
VHS VHS  ?
Floppy disk Facebook icon Floppy disk  ?
Satellite dish Satellite  ?
Lock Lock  ?
Key icon for Facebook Key  ?
Lock and a key Locked  ?
Opened lock Open lock  ?
Icon Name Code
No entry Facebook sign No entry
Warning icon Warning
Hot plate Hot plate
Construction road sign Construction ?
No under 18 symbol No under 18 ?
No smoking symbol No smoking ?
Vibration mode bell sign Sound off ?
Mobile off sign Mobile off ?
Antenna signal Signal ?
Guitar for Facebook Guitar ️?
Trumpet sign Trumpet ️️?
Facebook saxophone icon Saxophone ️?
Microphone for Facebook Microphone ️?
Megaphone icon Megaphone ?
Facebook Headphones Headphones ️?
Chart symbol Chart line ?
Mask icon Masks ️?
Clapperboard Clapperboard ?
Cinema icon Film ?
VS symbol VS ?
Up sign UP! ?
Cool symbol COOL ?
Wheelchair Wheelchair
Curly loops Curly loops
WC symbol - Facebook icon WC ?
Man and woman figures Couple ?
Mens symbol Man figure ?
Womens symbol Woman ?
Child icon Child ?
Badge for beginner Badge ?
Heart suit for Facebook Hearts  ♥
Diamond suit Diamonds  ♦
Clubs Clubs  ♣
Spades Spades  ♠
Red exclamation mark Exclamation1
White exclamation mark Facebook symbol Exclamation2
Exclamation point Exclamation3
Question symbol Question m.
Multiplication sign Multiplication
Cross sign Cross sign
Cross mark symbol Cross mark
White Facebook star Yellow star
Snowflake symbol Black star
Snowflake Emoji Snowflake
Red circle symbol Red Circle
White circle emoji White circle
Square symbol Square
Own Emoji “To own” ?
Month symbol “Month” ?
Free symbols “Free” ?
Katakana Koko Emoji “Here” ?
Have nothing “Nothing” ?
Full Emoji meaning “Full” ?
Finger point Emoji “Finger point” ?
Available Emoji “Available” ?
Work symbol “Work” ?
Secret Facebook symbols “Secret”
Good bargain “bargain” ?
Congratulation symbol “Congrats”
Sale symbol “Sale” ?
Request Emoji “Request” ?
Mahjong tile symbols Mahjong tile ?
Upwards arrow Upwards
Downwards arrow Downwards
Leftwards arrow Leftwards
Rightwards arrow Rightwards
North west symbol Northwest
North east symbol Northeast
Soutwest arrow Southeast
South west symbol Southwest
Arrow pointing up right Up right
Arrow pointing down right Down right

 

Trên đây là những icon phổ biến nhất thường dùng trong Facebook, đặc biệt là viết status , làm đẹp status và comment .

Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những icon Facebook khá đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là chúng có thể được dùng trong chat, comment , status…

III – icon facebook dùng để chat

Icon Name Code
Coffee cup emoji symbol Coffee
Facebook sun symbol Sun
Snowman symbol Snowman
Facebook cloud symbol Cloud
Umbrella symbol Umbrella
Lightning Symbol Lightning
Stars symbol Stars
Fire Facebook symbol Fire ?
Droplets Symbol Droplets ?
Footprints symbol Footprints ?
Moon symbol for Facebook Moon ?
Ghost Facebook symbol Ghost ?
Pumpkin symbol Pumpkin ?
Skull symbol for Facebook Skull ?
Graduation Hat Emoji Graduation ?
Balloon symbol Balloon ?
Anger Facebook symbol Anger ?
Wind symbol Wind ?
Wave symbol Wave ?
Carp streamers emoji Streamers ?
Icon Name Code
Lip Mark Symbol Lip mark ?
Lips Facebook symbol Lips ?
Star Facebook symbol Star ?
Facebook music symbol Music note ?
Music notes symbol Music notes ?
Zzz Symbol Zzz ?
Bell symbol for Facebook Bell ?
Seashell symbol Seashell ?
Present symbol Present ?
Green monster symbol Monster ?
Party Popper emoji Party popper ?
Nail polish symbol Nail polish ?
Ear symbol Ear ?
Nose symbol Nose ?
Eyes Facebook symbol Eyes ?
TV Facebook symbol TV ?
PC symbol PC ?
Smartphone Facebook emoji Smartphone ?
CD symbol CD ?
Phone symbol Phone ?
Icon Name Code
Cherry Blossom Blossom ?
Facebook rose symbol Rose ?
Tulip symbol Tulip ?
Sunflower symbol for Facebook Sunflower ?
Hibiscus Symbol Hibiscus ?
Seedling Symbol Seedling ?
Bouquet symbol Bouquet ?
Christmas tree symbol Christmas ?
Palm Symbol Palm ?
Facebook cactus symbol Cactus ?
Clover symbol Clover ?
Maple leaf symbol Maple leaf ?
Fallen leaf symbol for Facebook Fallen leaf ?
Fluttering leaf Leaf ?
Strawberry symbol Strawberry ?
Orange symbol Orange ?
Red apple symbol Apple ?
Hamburger symbol for Facebook chat, status and comments Hamburger ?
Beer symbol Beer ?
Cocktail glass symbol Cocktail ?

 

IV – Bộ icon facebook hình trái tim dễ thương

Icon Name Code
Red heart symbol Red heart  <3
Pink heart for Facebook Pink heart  ❤
Broken heart emoji Broken heart  ?
Arrow heart emoji Arrow  ?
White heart Emoji White heart  ?
Icon Name Code
Blue heart icon Blue heart  ?
Green heart symbol Green heart  ?
Yellow heart symbol Yellow heart  ?
Purple heart symbol Purple heart  ?
Revolving hearts Spinning  ?
Icon Name Code
Cool heart icon Fuzzy  ?
Triple heart symbol Triple  ?
Gift heart symbol Gift  ?
Sparkling heart emoji icon Sparkling  ?
Love letter icon Love letter  ?

V – Bộ icon facebook cử chỉ tay

Icon Name Code
Peace fingers symbol Peace
Dislike symbol for Facebook status and comments Dislike ?
Fist Symbol Fist ?
Muscle arm symbol Muscle arm ?
Index finger symbol Index finger
Icon Name Code
A-ok symbol for Facebook OK ?
Clapping hands symbol Clapping ?
Open hand symbol High five
Clenched fist symbol for Facebook Clenched fist
Two hands symbols Two hands ?
Icon Name Code
Finger pointing up emoji symbol Up ?
Finger pointing down emoji Down ?
Index finger symbol Right ?
Finger pointing left symbol Left ?
Waving hand symbol Waving hand ?

 

VI – Icon cảm xúc mặt người

Tổng hợp tất cả các biểu tượng cảm xúc và các hình thái khuôn mặt được sử dụng rộng rãi giai đoạn 2015, một số icon Emoji đã bị facebook bỏ đi, nhưng nếu bạn thấy chúng đáng yêu thì vẫn có thể copy và sử dụng chúng một cách bình thương trong chat, viết status, comment….

Icon Name Code
Emoji emoticon in love In love  ?
Emoticon blowing a kiss Kiss  ?
Kissing emoticon Kissing  ?
Facebook Blush Emoticon Blushing  ☺
Unamused Emoticon Unamused  ?
Winking Emoticon Winking  ?
Tongue Out Emoticon Tongue out  ?
Tongue out and winking emoticon Tongue wink  ?
Smirking smiley for Facebook Smirking  ?
Facebook smiling face Smiling  ?
Big smile with closed eyes Big smile  ?
Icon Name Code
Angry face emoticon for Facebook Angry  ?
Tears smiley - Facebook Emoticon Tears  ?
Sad face Emoji symbol Sad face  ?
Dizzy emoticon Dizzy  ?
Disappointed emoticon Disappointed  ?
Fear emoji Fearful  ?
Scared Emoticon Scared  ?
Emoji emoticon screaming in fear Screaming  ?
Cold sweat smiley Cold sweat  ?
Crying emoticon Crying  ?
Medic emoticon Medic  ?
Icon Name Code
Big Grin Emoticon Big grin ?
Astonished Facebook Smiley Astonished ?
Shocked emoticon with eyes wide open Shocked ?
Red Angry Emoticon Mad ?
Emoticon crying tears of joy Tears of joy ?
Relieved smiley Relieved ?
Sleepy smiley Sleepy ?
Satisfied smiley Satisfied ?
Happy Facebook smiley blushing Blushing ?
Purple devil Facebook symbol Devilish ?
Alien symbol Alien ?

 

VII – Icon biểu tượng người.

Icon Name Code
Guardsman symbol Guardsman  ?
Man with turban symbol Turban  ?
Santa Claus symbol Santa  ?
Policeman symbol Policeman  ?
Construction worker symbol Hard hat  ?
Princess symbol Princess  ?
Blonde girl symbol Blonde  ?
Icon Name Code
Dancer symbol Dancer  ?
Playboy bunny symbol Bunny ears  ?
Seamed cap symbol Beanie cap  ?
Angel symbol Angel  ?
Couple symbol Love couple  ?
Boy and girl holding hands Boy & girl  ?
Man and woman holding hands Man&woman  ?
Icon Name Code
Baby symbol Baby  ?
Girl symbol for Facebook Girl  ?
Boy symbol for Facebook Boy  ?
Woman symbol Woman  ?
Man symbol Man  ?
Older woman symbol Granny  ?
Older man symbol Grandpa  ?

(Các biểu tượng cảm xúc và các icon facebook sẽ được liên tục cập nhật tại đây.)

Nếu bạn là người muốn có những status facebook đẹp, những icon dễ thương mà bạn bè cũng phải trầm trồ khen ngợi, hoặc bạn là 1 Marketer chuyên viết những bài quảng cáo Facebook thì nên đánh dấu trang này để mỗi lần cần đến thì có ngay nhé ! (Lưu trang lại bằng cách nhấn Ctrl + D )